Seamark EDU | Set Energy And Motivation As Real Keys

high quality cheap replica watches to make certain the excellent top quality and also amazing story with the services lifestyle

Set Energy And Motivation As Real Keys

02382.212.666 - 0917.099.586
08h00 - 21h00

Seamark English

SEAMARK = Set Energy And Motivation As Real Keys
Hệ thống đào tạo Tiếng Anh toàn diện cho người đi làm

Thông báo

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA HÀNG TUẦN – Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng anh của giáo viên bản xứ

Một buổi chia sẻ kinh nghiệm học tiếng anh của Cô AMY. Giúp cho các học viên của Seamark cải thiện kỷ năng nghe và giúp các học viên hiểu được các ý chính của người truyền tải thông tin.

Các bạn học viên đã được tham gia các trò chơi teamwork khác nhau để khởi động cho một buổi sinh hoạt tràn đầy năng lượng.

  

Set Energy And Motivation As Real Keys

Trung tâm tiếng anh dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm. Seamark English đào tạo đầy đủ 4 kỹ năng cho học sinh, sinh viên và người đi làm để có thể tự tin giao tiếp và phát triển bản thân
Liên hệ với seamark

Công ty Cổ phần Seamark

Địa chỉ: Số 137 Nguyễn Du - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0917.099.586
Email: seamark.edu@gmail.com
Liên hệ với seamark
Bản đồ
Copyright © 2020 SEAMARK ENGLISH